Oferta przedszkola

Przedszkole proponuje bogatą ofertę. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Osoby prowadzące różne formy aktywności dzieciecej posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.

Język angielski
Najważniejszym celem zajęć  jest rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do nauki języka angielskiego, a jednocześnie dostarczanie im szansy aktywnego rozwoju intelektualnego.

Zajęcia rytmiczno - taneczne
Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina, dzieci uczą się piosenek, tańców, poczucia rytmu, estetycznego poruszania się, gry na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących nieprawidłowości komunikacji językowej oraz utrudniających naukę. Głównym celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, bowiem musimy pamiętać, że prawidłowa wymowa ułatwia dzieciom osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii.

Nauka religii
W zajęciach biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają zgodę/ bądź nie wyrażają/ w formie pisemnego oświadczenia. W zajęciach biorą udział dzieci 5 i 6 - letnie.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
W zajęciach korekcyjnych biorą udział dzieci mające nieprawidłowości w prawidłowej budowie i postawie ciała, z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz dzieci z prawidłową postawą ciała w ramach profilaktyki.

Terapia pedagogiczna w naszym przedszkolu to pomoc i wsparcie dla dzieci i ich rodziców w momencie pojawienia się trudności w edukacji, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. To także stymulowanie rozwoju dzieci, usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych, wyrównywanie braków w praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji. Terapia odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, a w szczególnych przypadkach również z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Zajęcia z informatyki w naszym przedszkolu, to zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Dzieci uczą się podstawowych zasad obsługi komputera, manipulowania myszką.W czasie prowadzonych zajęć stosujemy dużą ilość programów edukacyjnych zgodnych z nową podstawą programową. Wykorzystywane programy zawierają mnóstwo ciekawych ćwiczeń, zadań, zagadek, łamigłówek, rysunkowych zabaw i konkursów, dzięki którym najmłodsi z ochotą i bez problemów przyswajają materiał wprowadzony podczas zajęć dydaktycznych i zabaw.

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
img_1293709015_274.jpg