KADRA

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i administracyjno obsługowa w pełni świadoma odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe. Nasza kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, zespołach samokształceniowych i konferencjach. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami realizującymi podobne cele. Działania nauczycieli służą wzbogaceniu warsztatu pracy, a wszystko po to, by w sposób profesjonalny pełnić rolę nauczyciela, opiekuna i wychowawcy.

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 6:

mgr Magdalena Fortalska
Dyrektor, nauczyciel dyplomowany; „Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolną”; studia podyplomowe „Logopedia”; "Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej"; "Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE wraz z elementami pozyskiwania funduszy", „Neurodydaktyka w szkole XXI wieku”; administrator strony.


mgr Krystyna Chyłka
Nauczyciel dyplomowany: ,,Edukacja Elementarna”, studia podyplomowe: ,, Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi”: nauczyciel zastępujący Dyrektora PP6 podczas jego nieobecności.

mgr Aneta Szymankiewicz
Nauczyciel dyplomowany; ,, Wychowanie Przedszkolne” studia podyplomowe: ,,Zarządzanie Placówkami Oświatowymi”, ,,Gimnastyka Korekcyjna”

mgr Sabina Nizioł
Nauczyciel dyplomowany: ,, Wychowanie Przedszkolne”, studia podyplomowe: ,, Edukacja Elementarna  Dzieci 6 – letnich”, „Neurodydaktyka w szkole XXI wieku”

mgr Katarzyna Walotek
Nauczyciel dyplomowany: ,,Edukacja Elementarna”, studia podyplomowe: ,,Zarządzanie Placówkami Oświatowymi”, ,,Gimnastyka Korekcyjna”.

mgr Agnieszka Barczyk
Nauczyciel dyplomowany; ,,Nauczanie Początkowe” studia podyplomowe:  ,,Terapia Pedagogiczna”, ,,Edukacja Elementarna  dzieci 6 – letnich”.

mgr Katarzyna Kabacińska
Nauczyciel dyplomowany: ,,Edukacja Elementarna”

mgr Joanna Macioł

Nauczyciel kontraktowy: „Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną”.

mgr Justyna Waletzko
Nauczyciel stażysta; „Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną”.

 

mgr Dominika Pason
Nauczyciel stażysta; „Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym”.

mgr Monika Czaińska
Nauczyciel Logopeda; „Logopedia”.


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Barbara G. – pomoc nauczyciela
Lidia S. –intendent
Aneta R. – woźna
Iwona P. – woźna
Krystyna S. – woźna

Bożena M. – woźna

Lucyna G. - woźna

Renata K. – kucharka
Maria W.– pomoc kucharki
Marek M. konserwator"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
img_1293709625_65.jpg